Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8685 0938 420
Reposted bylisekchytrusekBrainyimposterollxoxomiddle-of-the-road
3924 a8a7 420
Reposted fromojkomena ojkomena viaquotes quotes
6026 7fa7 420
Reposted fromzombies zombies
A jeśli wróci? Jeśli spojrzy Ci w oczy i powie, że Cię kocha? Wymiękniesz.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viajethra jethra
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viajethra jethra

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia , a nie że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł. 
— kropka.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajethra jethra
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viajethra jethra
1952 fb3d
The Walking Dead Superbowl Commercial
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viazombies zombies
5629 666d
Reposted fromzefside zefside viazombies zombies
5631 854c
Reposted fromzefside zefside viazombies zombies
5082 2e40 420
Reposted byjethratakzebardzo
3853 645e 420

the-beauty-of-words-blog:

My lovely followers, please follow this blog immediately!

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahogwarts hogwarts
3873 4251 420
Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses
3919 652b 420
Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses
the world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think...
— H. Walpole
Reposted bynie-ma-zupyzzuuoomaronnerangellalyzgabobinka
9783 3bcb 420
7477 44b5 420
‎Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki...
— Krystyna Siesicka
Reposted byfiuubzdziuugabryxkostrobobinka
Pragnę miłości - kocham samotność. Tak można?
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viajoannna joannna
3585 28c5 420Jest jakoś nie-bardzo. Bardzo nie-bardzo.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl